Nhà phát triển : elpredator
Game & ứng dụng mới nhất